Coaching New Job » Tarieven

Hoeveel kost outplacement? En wie betaalt het?

Outplacement is niet goedkoop. Meestal wordt een ‘prestatieovereenkomst’ gesloten. Dat betekent in de praktijk dat de outplacementdienstverlening doorgaat tot het moment dat de werknemer een nieuwe baan gevonden heeft. Voor de prestatieovereenkomst wordt een vast bedrag gerekend, ongeacht de snelheid waarmee de werknemer en nieuwe baan vindt. Daarmee wordt het belang van het outplacementbureau om goed werk te leveren groot, want hoe eerder de werknemer een nieuwe baan vindt, hoe eerder het outplacementbureau weer met een nieuwe kandidaat aan de slag kan.

 

De prijs van outplacement is vaak gerelateerd aan het salaris van de werknemer ( onder het motto: hoe hoger het salaris, hoe moeilijker het is om snel een nieuwe baan te vinden ) en kan oplopen tot 25% van een jaarsalaris + een vast bedrag voor kosten. Sommige bureaus werken met andere afspraken, zoals een vaste prijs of een maximaal aantal begeleidingsuren.

 

Sinds de invoering van de transitievergoeding ( 1 juli 2015 ) krijgt een ontslagen werknemer een bedrag mee dat bedoeld is om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken. Daar kan ook outplacement van betaald worden. In dat geval is de vergoeding belastingvrij.

 

Hoewel de verleiding kan ontstaan om voor dat geld een mooie vakantie of een andere auto te kopen, betaalt outplacement zichzelf vaak terug doordat je sneller een baan vindt of een betere baan vindt. Sommige bureaus hanteren speciale tarieven voor particulieren. Vraag daarnaar als je outplacement zelf moet betalen.